Samfunnsansvar

Små bedrifter kan også ta et samfunnsansvar. Vi har valgt å gjøre det ved å ta med barn og ungdom som ellers ikke så lett får
oppleve sport og natur ut på sjøen.

Vi har tidligere vært på tur med barn i regi av barnekreftforeningen. Vi er positive til andre foreninger som ønsker å gjøre noe ekstra for utsatte barn

Målet med slike samarbeid er på mange måter tilsvarende som alle andre arrangementer.
Gjestene skal få nye erfaringer, intense naturopplevelser og mestringsfølelse ved å selv styre skuta.