Teambuilding Seiling

Seiling kan brukes som et effektivt verktøy for gruppeutvikling    
I forkant av seilingen kommer vi til bedriften og gjennomgår opplegget. Fokus på hvilke mål gruppen og individene setter før seilingen. Om læring i bedrifter; intro om hva vi gjør og om læring/teambygging, begrepsapparat og metodikk.  Hvordan utnytte de daglige erfaringene til å skape en effektiv og prestasjonsorientert lærende gruppe/bedrift.

Vi legger opp seilingen som regattaseiling, men setter av mer tid til refleksjon underveis. I stedet for at alle skal prøve alt veileder vi gruppen til å velge hvilke personer som passer best til de ulike oppgavene ombord. Vi avslutter dagen med noen regattaer hvor instruktøren ikke gir noen råd eller tips underveis, men bare griper inn ved sikkerhetsrisiko.

Etter seilingen settes det av tid på land til refleksjon over hvordan gruppen fungerte sammen. Ble målene oppnådd? Hvordan kommuniserte laget underveis? Hvilke læringspunkter kan tas med tilbake til jobb-hverdagen.

I tillegg til erfarne skippere med coaching erfaring har vi med en ekstern coach med lang erfaring i gruppe- og lederutvikling.

Varighet: Fra 6 timer til helgetur.
Pris: Fra 3400 + mva pr person (gitt 16 personer)

 

Gruppeutvikling i seilbåt

Teambuilding - Seiling som verktøy

Seiling som verktøy

Teambuilding - lederutvikling

Seiling som arena for lederutvikling.