Generelt om sikkerhet

Fra 1.1.2011 gjelder ny forskrift for vår bransje. ”FOR 2009-11-24 nr 1400: Forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.”

Vårt selskap følger denne forskriften og garanterer at også våre underleverandører følger denne.

De viktigste punktene i forskriften er følgende:

•    Sikkerhetstyringssytem

•    Sertifikater og kurs for skippere

•    Sikkerhetsutsyr i båtene

Vi går alltid gjennom sikkerhet med deltagerne før hver tur og legger opp turen etter vær og vind.