Sikkerhet på RIBtur

En RIBtur i høy fart vil alltid innebære en viss risiko. Ved å bruke riktig utstyr, kvalifiserte skippere og ved å legge opp hver tur
etter vær og vind reduserer vi risikoen mest mulig.  Vi legger opp hver tur slik at den er tilpasset gjestene om bord og lager
en rute som er tilpasset vær og vind.

Vi som arrangør føler et stort ansvar for å gjøre turen så trygg som mulig. I tillegg er det viktig at deltagerne selv også bidrar
med å redusere risikoen så mye som mulig. I forkant av turen har vi en sikkerhetsgjennomgang med alle deltagerne.
Alle må signere på at informasjonen er mottatt.