Sikkerhet på seiltur

Seiling er en aktivitet med lav risiko. Likevel er vi svært opptatt av å unngå uhell og skader. Vi tar alltid hensyn til vær og vind og
legger opp turen slik at sikkerheten alltid er ivaretatt. Når gjestene kommer om bord i båtene gjennomgår vi sikkerheten og deler
ut vester. Vi bruker vester under alle forhold.

Før vi forlater brygga går vi gjennom en sikkerhetsbrief med all deltagerne.